Wilt u een afspraak maken met één van onze therapeuten? Dat kan op twee manieren:

  • TELEFONISCH: Als u graag samen met een van onze receptionistes een afspraak in wilt plannen kunt u telefonisch contact opnemen met onze centrale afsprakenbalie: 085-4835488. Deze is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

  • ONLINE: Bij RugPortaal kunt u ook 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf online uw afspraak plannen! Klik op één van de buttons hieronder en u komt direct op de voor u juiste afspraakmodule:

  a

  Bij Voetportaal kunt u snel terecht voor de juiste en beste ‘op maat gemaakte’ behandeling voor voetklachten. De podotherapeuten van Voetportaal volgen (of zijn afgestudeerd in) de gespecialiseerde vervolgopleiding Podotherapeut-Plus waarin extra specialisaties worden gegeven waardoor men u nog beter en structureler van uw klachten af kan helpen.

  + 31 (0)85 - 483 54 88

  info@voetportaal.nl
  Straatweg 179, 3621 BM Breukelen

  KLACHTENPROCEDURE

  KLACHTENPROCEDURE VOETPORTAAL (CONFORM RICHTLIJNEN NVVP)

  Uw podotherapeut doet er alles aan om uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de behandeling zelf of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat. Als u niet tevreden bent over uw podotherapeut, dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie. Wat kunt u doen?

  U heeft een tweetal mogelijkheden om uw klacht te uiten:

   

  1. U bespreekt uw klacht met uw podotherapeut.

  Wij raden u aan uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.

  Vindt u het lastig  om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan uw behandelaar.

  Komt u er niet uit met uw podotherapeut? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

  Hiervoor kunt u het digitale klachtenformulier gebruiken zoals opgenomen op de website van het Klachtenloket Paramedici. Verder is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. De procedure voor het indienen van een klacht bij het Klachtenloket Paramedici staat hieronder beschreven. Bij de klachtafhandeling kan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken worden. De PAC bestaat uit een aantal podotherapeuten die aangesloten zijn bij de NVvP. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

   

  2. Procedure indienen klacht bij het Klachtenloket Paramedici

  Wat gebeurt er als u een klacht indient bij het Klachtenloket Paramedici?

  U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van het klachtenloket. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen kan worden. Dit omdat niet elke podotherapeut is aangesloten bij de klachtenregeling van het Klachtenloket Paramedici. Het Klachtenloket Paramedici kan alleen helpen bij podotherapeuten die zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook moet de podotherapeut over wie u klaagt lid zijn van de beroepsvereniging. Verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding. De podotherapeuten van VoetPortaal zijn overigens allemaal geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van beroepsvereniging NVvP.

  Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht krijgt u antwoord van de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici. Kan uw klacht niet door het Klachtenloket Paramedici in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
  Wordt uw klacht wel bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kunt uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en/of u toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Geeft u toestemming om de klacht voor te leggen aan de podotherapeut dan neemt de klachtenfunctionaris daarmee contact op. De podotherapeut ontvangt een kopie van uw klacht. De podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met u en de podotherapeut. Bij de klachtafhandeling kan de klachtenfunctionaris de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrekken.

  Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris in afstemming met de PAC niet heeft geleid tot een oplossing, dan kan de klacht voor behandeling worden doorgegeven aan de Klachtencommissie Paramedici

  De klachtencommissie bestaat uit afgevaardigden van de binnen het KP participerende paramedische beroepsverenigingen, een afgevaardigde voorgedragen door de NPCF en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast zijn er afgevaardigden (en plaatsvervangers) van de aangesloten verenigingen. Hiervan zijn er telkens één of twee aanwezig bij een zitting, namelijk als er een klacht is over een paramedicus van de betreffende beroepsgroep. De klachtencommissie komt zo vaak als nodig is bijeen, dit is afhankelijk van aantal klachten.

  Voor de behandeling van de klacht door de klachtencommissie verzamelt de klachten functionaris namens de klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld wordt gevraagd om meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. Of het kan zijn dat de klachtencommissie informatie nodig heeft van andere betrokkenen of van externe deskundigen. U kunt de verzamelde stukken inzien; degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Van de uitspraak van de klachtencommissie worden u en de podotherapeut over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. Na behandeling van uw klacht, kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de podotherapeut over wie u heeft geklaagd.

  Wanneer wordt een klacht beëindigd? Een ingezette procedure wordt beëindigd wanneer:

  • U uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet.
  • Als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling van uw klacht.
  • De klachtencommissie een uitspraak doet na bemiddeling.
  Wilt u graag teruggebeld worden voor meer informatie of wilt u een afspraak maken?