Wilt u een afspraak maken met één van onze therapeuten? Dat kan op twee manieren:

  • TELEFONISCH: Als u graag samen met een van onze receptionistes een afspraak in wilt plannen kunt u telefonisch contact opnemen met onze centrale afsprakenbalie: 085-4835488. Deze is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

  • ONLINE: Bij RugPortaal kunt u ook 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf online uw afspraak plannen! Klik op één van de buttons hieronder en u komt direct op de voor u juiste afspraakmodule:

  a

  Bij Voetportaal kunt u snel terecht voor de juiste en beste ‘op maat gemaakte’ behandeling voor voetklachten. De podotherapeuten van Voetportaal volgen (of zijn afgestudeerd in) de gespecialiseerde vervolgopleiding Podotherapeut-Plus waarin extra specialisaties worden gegeven waardoor men u nog beter en structureler van uw klachten af kan helpen.

  + 31 (0)85 - 483 54 88

  info@voetportaal.nl
  Straatweg 179, 3621 BM Breukelen

  KWALITEITSNORMEN

  ONZE KWALITEITSNORMEN

  Bron Kwaliteitscriteria 2015 – 2020 NVvP
  Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

  Binnen het Kwaliteitsregister Paramedici blijven werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van deskundigheid bevorderende activiteiten een belangrijke rol spelen. Dit zijn elementen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening aan te tonen. De gezondheidszorg is echter volop in beweging. De vraag om transparante is toegenomen, kwaliteit moet herkenbaar en waarneembaar zijn voor patiënten, collega’s en zorgverzekeraars. De focus ligt meer en meer op (verbeteren van) het daadwerkelijk handelen.

  Paramedici worden niet alleen meer aangesproken op de toepassing van onze expertise, maar ook of we onze professionele kwaliteiten gebruiken, ontwikkelen en blijven ontwikkelen. Er wordt verwacht dat we kritisch reflecteren op de beroepsuitoefening, verantwoordelijkheid nemen voor het behouden en ontwikkelen van competenties gerelateerd aan ons specifieke vakgebied en gericht acties ondernemen.

  De kwaliteitscriteria nader toegelicht
  De kwaliteitscriteria sluiten aan bij het kwaliteitsbeleid van de aangesloten paramedische beroepsverenigingen. Werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van overige deskundigheid bevorderende activiteiten blijven elementen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening aan te tonen. De beroepsgroepen hebben gezamenlijk vastgesteld dat daar een element aan moet worden toegevoegd: het vormgeven van de individuele professionele ontwikkeling.

  De kwaliteitscriteria 2015 – 2020 hebben betrekking op:
  • Individuele Professionele Ontwikkeling (A): dit toont aan dat de geregistreerde zijn professionele ontwikkeling planmatig vorm geeft om een hoog niveau van vakbekwaamheid te behouden.
  • Werkervaring (B): dit toont aan dat de geregistreerde hee voldaan aan de minimale eis van het aantal uren werkervaring.
  • Deskundigheidsbevordering (C): dit toont aan dat de geregistreerde hee voldaan aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen. Deskundigheidsbevordering C is onderverdeeld in het volgen van bij- en nascholingen (C1) en overige deskundigheid bevorderende activiteiten (C2).
  Het kader voor de kwaliteitscriteria is voor de paramedische beroepsverenigingen gelijk met accentverschillen per beroepsgroep.

  Meer informatie is te vinden op onderstaande link:
  https://www.podotherapie.nl/files/professional/kwaliteit/kwaliteitscriteria-nvvp-2015-2020.pdf

  Wilt u graag teruggebeld worden voor meer informatie of wilt u een afspraak maken?